Skip to main content
100vterin/100seconds

we care people and nature

O NÁS

Spolek „100 vteřin“ je dobrovolná organizace, která byla založena v roce 2020. Inspirace pro název spolku pramení z tehdejšího stavu takzvaných Hodin Posledního Soudu. V roce našeho založení určili redaktoři časopisu Bulletin of the Atomic Scientists, kteří tento odpočet k možné globální katastrofě představují veřejnosti již od roku 1947, že lidstvo je vzdáleno pouhých 100 vteřin od potenciální zkázy.

Primárním cílem spolku „100 vteřin“ je vynaložit veškeré možné úsilí k zpomalení nebo zastavení postupu této metaforické sekundové ručičky, která neúprosně směřuje k půlnoci.

Jsme přesvědčeni, že pečováním o naše bezprostřední přírodní prostředí, poskytováním pomoci lidem v nouzi a podporou kulturního rozkvětu na venkově můžeme iniciovat přenesený efekt motýlího mávnutí, který se stane klíčovým prvkem v zajištění pokračování existence lidského života na naší planetě Zemi.

MISE

Naše poslání spatřujeme v tvorbě a rozvoji přírodního terapeutického prostoru vhodného pro široké spektrum klientů. Snažíme se citlivě upravovat nám svěřenou část pozůstatků po důlní činnosti v rámci dolu na antracit Etna. Dále pak oživujeme kulturní život na venkově pořádáním koncertů a festivalů.

KULTURA

Spolek 100 vteřin navazuje na tradici pořádání kulturních akcí, kterou jeho člen Michal započal již v roce 1991. Za těchto více než třicet let bylo, ať už pod hlavičkou spolku 2/4 nebo 100 vteřin uspořádáno stovky kulturních akcí. Některá s charitativním přesahem, některé bez. Dramaturgicky se zaměřujeme na alternativní projekty v širokém spektru hudebních žánrů od elektroniky přes jazz až po experimentální hudební počiny. Společným rysem našich akcí je vysoká kvalita, ojedinělost a osobitost představovaných uměleckých počinů. Naše akce zároveň oživují a zpestřují život na méně exponovaných místech povětšinou venkovského charakteru.

RESPITNÍ PÉČE

Většina aktivit spolku 100 vteřin se odehrává v prostoru bývalého dolu na antracit Etna na samotě poblíž obce Lhotice u Českých Budějovic. Dva z jeho členů Kateřina a Michal zde našli domov v bývalé administrativní budově patřící k důlnímu provozu a od roku 2015 upravují přilehlé prostory tak aby byli vhodné právě pro poskytování respitní péče pro rodiny s dětmi s postižením. Několikrát za rok přijíždí skupina dětí s pestrou paletou postižení, které zde tráví čas v klidném, přívětivém prostředí obklopeni domácím zvířectvem, kultivovanou i divokou přírodou, zahrnuti láskou a vřelou péčí.
V průběhu těchto respitních pobytů se děti věnují práci na zahradě, kde se jim snažíme poskytnout prostor pro rozvoj jejich pohybových dovedností, podpořit jejich morálně volní vlastnosti a ukázat jim krásu interakce s půdou a rostlinami. Dále pak pracujeme s domácími zvířaty jako jsou kozy, slepice, králíci nebo vietnamská prasátka, krmíme, dojíme, paseme a užíváme si vzájemného kontaktu. Následně zpracováváme některé produkty jako jsou vejce nebo kozí mléko. Klidné prostředí samoty u lesa využíváme pro relaxaci a odpočinek. Děti také bereme na výlety do jimi zvolených destinací. Naši klienti se podílí na chodu táborové domácnosti každý podle svých schopností a dovedností. Pomáhají při připravě jídel, vyklízení myčky, hlídání pračky a podobně. V dohledné době bychom jim rádi poskytli ubytování přesně šité na jejich míru v podobě bezbariérové maringotky a vnitřní odpočinkové a pracovní zázemí v jurtě.

OSOBNÍ ASISTENCE

Jako otec syna trpícího mozkovou obrnou, triparézou a dalšími přidanými neduhy si náš člen Michal dobře uvědomuje náročnost a komplexitu života s dítětem s takto závažným postižením. Proto další z našich aktivit je osobní asistence. Ta probíhá na individuální bázi. Staráme se o děti se závažnou formou poruchy autistického spektra i o děti na invalidním vozíčku. V těchto případech následujeme velmi důkladně individuální potřeby našich klientů a poskytujeme jim péči šitou přesně na míru, která může zahrnovat terapii pomocí hudby, prvky sensorické integrace nebo ergoterapie obecně.

GREEN CARE

Koncept Green care se opírá zejména o léčivý potenciál přirozeného přírodního prostředí a to jak flory tak fauny. Terapie probíhá jak aktivní účastí na pestré škále činností spojených s péčí o zahradu, les a domácí zvířata, tak pasivně – pobytem v přírodním prostředí relaxací a pozorováním přírodních procesů. Tato mladá a perspektivní terapeutická metoda je vhodná pro klienty se širokou škálou postižení stejně jako pro děti a mladistvé s problémovým chováním. Je také využívána pro překonávání traumatických zkušeností jako jsou například ztráta domova, nucená emigrace a tak dále.

HUDEBNÍ A ZVUKOVÁ TERAPIE

Část našeho terapeutického lesíka bude na jaře osazena zvukomalebnými artefakty, které budou pomáhat našim klientům k relaxaci, navodí stav klidu a vnitřní pohody. Na tomto konceptu spolupracujeme s muzikanty a výrobci hudebních nástrojů, kteří cinkátka vyrobí a naladí přesně na tu správnou notu.

TERAPIE SENZORICKÉ INTEGRACE

Senzorická integrace je proces, díky němuž dokážeme přijímat informace prostřednictvím našich smyslů, zpracovat je a používat v každodenním životě. Pokud senzorická integrace nefunguje správně, dítě, žák nebo klient je nepřiměřeně aktivní, nedokáže sedět za stolem, nebo je naopak ,,zasněný“. Má problémy s jemnou motorikou, obratností, vyhýbá se pohybovým aktivitám. Má těžkosti s artikulací, nebo je jeho vývoj řeči opožděný. Reaguje na některé situace příliš impulzivně. Nesoustředí se, má problémy se čtením, psaním nebo počítáním. Tyto projevy a mnohé jiné často spadají pod některé diagnózy nebo je dítě pouze označené za ,problémové“ nebo ,,rizikové“. Za těmito projevy se však může skrývat i jiná příčina a tou je problém v oblasti senzorické integrace. Lidé s poruchou senzorického zpracování nedokážou převést přicházející smyslové informace do přiměřených reakcí.
Na základě velmi negativních zkušeností se stavem věcí v průběhu takzvané pandemie jsme se rozhodli dedikovat část terapeutického lesíka prostoru pro terapii senzorické integrace ve venkovním prostředí. Provedeme diagnostiku potřeb jednotlivých klientů a na základě výsledků navrhneme terapeutické postupy, které budou využívat venkovní prvky k tomu účelu vyrobené a instalované.