Skip to main content
100vterin/100seconds

we care people and nature

100Vteřin

Teď je to blíž než 100 sekund.

Spolek „100 vteřin“ je dobrovolná organizace, která byla založena v roce 2020. Inspirace pro název spolku pramení z tehdejšího stavu takzvaných Hodin Posledního Soudu. V roce našeho založení určili redaktoři časopisu Bulletin of the Atomic Scientists, kteří tento odpočet k možné globální katastrofě představují veřejnosti již od roku 1947, že lidstvo je vzdáleno pouhých 100 vteřin od potenciální zkázy.

Primárním cílem spolku „100 vteřin“ je vynaložit veškeré možné úsilí k zpomalení nebo zastavení postupu této metaforické sekundové ručičky, která neúprosně směřuje k půlnoci.

Jsme přesvědčeni, že pečováním o naše bezprostřední přírodní prostředí, poskytováním pomoci lidem v nouzi a podporou kulturního rozkvětu na venkově můžeme iniciovat přenesený efekt motýlího mávnutí, který se stane klíčovým prvkem v zajištění pokračování existence lidského života na naší planetě Zemi.

Mise

Naše poslání spatřujeme v tvorbě a rozvoji přírodního terapeutického prostoru vhodného pro široké spektrum klientů. Snažíme se citlivě upravovat nám svěřenou část pozůstatků po důlní činnosti v rámci dolu na antracit Etna. Dále pak oživujeme kulturní život na venkově pořádáním koncertů a festivalů.